Meme Estetiği

Meme Dikleştirme

meme dikleştirme
meme dikleştirme

Meme Dikleştirme ufak dokuşlar ile mümkün olabilmektedir, bu işlemlerin sanatçı eliyle incelikle ve birikmiş tecrübeyle yapılması en iyi sonuçların alınması için çok önemlidir.

MEME DİKLEŞTİRME VE MEME TOPARLAMA

Meme sarkması, meme estetiği sorunları içinde sıklıkla karşılaşılan sorunlardandır. Her kadın diri, dik ve dolgun göğüslere sahip olmak ister. Ancak yaşın ilerlemesiyle birlikte hem küçük, hem de büyük memeler yer çekimine yenik düşerek sarkar. Vücutta görülebilecek hormonal değişiklik, düzensizlik, kilo alıp verme durum, gebelik ve süt verme süreci yer çekimiyle birleşince meme sarkması ve deformasyonları kaçınılmaz olur.

Meme sarkmasının tedavi yolu “mastopeksi” denilen meme dikleştirme ve toparlama ameliyatıdır. Böylece göğüsler diri, dolgun, sıkı, genç, estetik ve doğal bir görünüme kavuşturulur. Meme dikleştirme ve toparlama operasyonunda sarkık meme dokusu ve meme başı yukarı kaldırılır, gevşeyen ve kalitesizleşen deri bölgesi alınır. Meme başı çevresinde eğer aşırı genişleme durumu oluşmuşsa, operasyon sırasında bu bölge ideal ölçülere gelecek şekilde küçültülür. Günümüzde orta yaş kavramı değişmiştir. Kaliteli yaşam kaygısı, estetik görünüme önem verilmesi, dikkat çekici kadınlık algısının oluşturulması ve devam ettirilmesi meme dikleştirme ve toparlama işlemine yönelik ihtiyacı artırmıştır.

 

Göğüslerin boyutu bu ameliyat ile değişiyor mu?

Mastopeksi ameliyat sonrasında göğüslerin büyüklüğü ya da küçüklüğünde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Şayet hastanın memelerinde sarkıklığın yanı sıra meme dokusunda azalma durumu varsa, meme dikleştirme ve toparlama ameliyatının dışında meme büyütme işlemi yapılarak en başarılı sonuç elde edilir. Büyük göğüslerdeki sarkmanın tedavisinde, göğüslerin küçültülmesi gerekiyorsa ayrıca meme küçültme ameliyatı uygulanabilmektedir.

Göğüslerin sarkık olması nasıl anlaşılır?

Göğüs ucu, memenin alt kısmının göğüs duvarıyla birleştiği çizgiden ortalama 4-5 santimetre yukarıda olmalıdır. Göğüs ucu, göğüs alt çizgisinde ya da daha aşağısında ise meme sarkmasından söz edilebilir. Meme sarkmasının da dereceleri vardır. 1., 2. ve 3. derecede sarkmalar olarak değerlendirilir. Bazen yalancı meme sarkması söz konusu olabilir. Yalancı meme sarkmasında meme başı göğüs alt çizgisinin yukarısında olmasına rağmen meme dokusu göğüs alt çizgisinin altına sarkmıştır.

Meme sarkmasına yol açan nedenler

Meme sarkması, her kadının hayatında bazı dönemlerde ve farklı derecelerde oluşabilmektedir. Meme sarkmasına yol açan nedenler şöyledir:

En önemli etken yer çekimidir. En çok ve en çabuk büyük göğüsler yer çekiminden etkilenmektedir. Küçük göğüsler ise ilerleyen zamanlarda yer çekiminden nasibini alarak sarkabilmektedir.

Kişinin fiziksel özellikleri, ailesel yatkınlık önemli rol oynamaktadır.

Gebelik ve süt verme süreci, göğüslerdeki sarkmayı tetiklemektedir.

İlerleyen yaşla birlikte meme dokusu gevşemekte ve derinin elastikiyeti kaybolmaktadır. Bu da sarkmayı hızlandırmaktadır.

Beslenme alışkanlıklarındaki dengesizlik ve düzensizlik, kilo alıp verme durumu meme sarkmasında etkili faktörlerdendir.

Hormon ilacı kullanımı ve vücudun hormonal dengesindeki bozulmalar önemlidir.

Meme dikleştirme ve toparlama ameliyatına uygun adaylar kimlerdir?

Kadının göğüs uçları artık aşağıya dönmüşse,

Meme başı, memenin göğüs duvarıyla birleştiği sınırda ya da altına inmişse,

Meme dokusu yumuşamış, meme derisi sarkmış, göğüs uçları büyümüşse,

Göğüs içi dokusunda kayıp varsa,

Göğüsler, göğüs duvarına sanki bir iple tutunuyor görüntüsü veriyorsa,

Göğüslerin biri daha aşağı sarkmışsa,

Göğüslerde uzama, genişleme ve düzleşme durumu söz konusuysa,

ideal kilosunu sağlıklı devam ettirebilen, ameliyat sonuçlarından gerçekçi beklentileri olan sigarayı bir süreliğine bırakabilecek, ameliyata engel oluşturacak herhangi bir hastalığı olmayan kişiler, yukarda sıralanan problemlerin bir ya da birkaçını yaşıyorsa meme dikleştirme ve toparlama operasyonu için uygun adaylardır.

Meme dikleştirme ve toparlama ameliyatından sonra izlerin görünmemesi mümkün müdür?

Farklı yöntemlere uygun iyi seçilmiş hastalarda belirgin izler bırakmadan meme dikleştirme ve toparlama ameliyatı yapmak mümkündür. Bu operasyonda meme başından müdahale edilir. Göğüslerin yükünü çeken bağlar, taşıyıcı malzeme olan implant konularak güçlendirilir. Meme başı çevresinde oluşan kesi izleri özel dikişlerle gizlenerek ameliyat yeri kapatılır ve böylece izler görülmez. Memenin büyütme işlemine ihtiyaç duyulursa, vücudun diğer bölgelerinde biriken yağların transferiyle meme büyütme işlemi gerçekleştirilir. Yağ transferiyle yapılan meme büyütmenin faydası, yağ alınan bölgenin şekillendirilmesidir.

Göğüslerde iz bırakmayan bir başka yöntem de,  memenin büyütmenin gerekmediği orta dereceli meme sarkmasında geçerlidir. Burada meme dikleştirme, koltuk altından açılan kesilerden müdahale edilerek gerçekleştirilir. Böylece memede hiçbir kesi izi oluşmaz.

MEME DİKLEŞTİRME VE TOPARLAMA AMELİYATI (MASTOPEKSİ)

Hastanın, ameliyat öncesinde yapması gerekenler

Ameliyat sürecinin ve iyileşme döneminin daha kolay ve hızlı geçmesi için sigara kullanan hastalar, operasyon öncesi ve sonrasında bir süre sigarayı bırakmalıdır. Ameliyattan 15 gün önce aspirin gibi ilaçlar kullanılmamalıdır. Göğsün iç dokusunda oluşabilecek değişiklikleri takip edebilmek için ameliyat öncesinde mamografi çektirilmesi gerekebilir. Meme sarkmasını önlemek için kullanılan bitkisel tedavi yöntemleri ameliyattan önce bırakılmalıdır.

Ameliyat tekniği nasıl belirleniyor?

En uygun ameliyat tekniği, hastanın göğüslerindeki sarkmanın derecesine göre belirlenir. Doğru tekniğin belirlenmesinde etkili olan faktörler şunlardır:

Göğüs ucu ve çevresinin büyüklüğü ve pozisyonu

Memelerdeki sarkmanın derecesi

Memenin derisinin kalitesi ve gevşemiş cildin miktarı

Göğsün büyüklüğü ve şekli

Meme dokusunun miktarı

Hastanın beklentileri

Meme dikleştirme ve toparlama ameliyatı nasıl yapılmaktadır?

Sarkık meme dokusu ve meme başının yukarı kaldırılarak ideal ölçülere getirilmesi, göğüs ucu çevresindeki kahverengi bölgenin daraltılarak uygun ölçülere çekilmesi meme dikleştirme ve toparlama operasyonunun asıl amacını oluşturmaktadır. Bu ameliyat günübirlik cerrahi bir operasyondur. 1.5 ila 3 saatte tamamlanır. Genel anestezi veya intravenöz sedasyon altında yapılır. Hastanın memesinde oluşan sarkıklığa ve diğer estetik sorunların derecesine göre aşağıdaki yöntemlerden biri uygulanır:

Ters T veya Çapa Yöntemi

Meme başı çevresi

Göğüs başı çevresi ve meme altındaki oluğu kapsayan “lolipop” yöntemi

Ters T tekniğinde meme başı etrafında, meme başından aşağıya meme alt çizgisine doğru kesiler oluşturulur. Daha sonra meme şekillendirilmesi yapılır. Meme dokusu yukarı taşınır. Eğer meme başı ve çevresi genişlemişse, bu bölge ideal seviyeye gelecek şekilde küçültülür ve olması gereken pozisyona getirilir. Gevşeyen kalitesiz deri alınır, gergin bir cilt oluşturularak dik ve diri göğüsler meydana getirilir. İzler bu yöntemde kalıcıdır. Fakat 1-2 yıl içinde izler ten rengine dönüşüp görünmez hale gelir.

MEME DİKLEŞTİRME VE TOPARLAMA OPERASYONU SONRASI İYİLEŞME SÜRECİ

Meme dikleştirme ve toparlama ameliyatı günübirlik cerrahi bir operasyondur

Operasyonda dren konulmuşsa 1 ile 3 gün arasında doktor tarafından dren çıkarılır.

Ameliyatın ardından hasta, göğüslerindeki değişikliği hemen fark eder.

Ameliyat bölgesinin kapatılması için özel bir bandaj kullanılır.

Bandajlar belirli zamanlarda doktor tarafından değiştirilir.

Hasta 6 ila 8 hafta boyunca özel sutyen kullanır. Bu, göğüslerdeki şişlik ve morlukları kontrol altında tutmak içindir. Şişlik ve morluklar zamanla kaybolur.

Kollarda oluşacak hafif ağrılar 3-4 gün içinde yok olur.

Ameliyattan sonra doktorun verdiği antibiyotikler kullanılır.

Hasta 1 hafta sonra işbaşı yapabilir.

Meme başı ve memenin tam şeklini alması ve iyileşmesi 2-3 ayı bulur.

Önceleri belirgin olan ameliyat izi 1-2 yıl içinde sönükleşip ten rengine döner.

Ameliyat sonucu uzun yıllar kalıcıdır. Dikleşen göğüsler, dolgun, doğal ve estetik bir görünüme kavuşur. Sarkık göğüslerden kaynaklı stres ortadan kalkar ve kadının sarsılan özgüveni yerine gelir.

Hasta sık kilo alıp verirse göğüslerin şekli bozulabilir. Göğüslerin şeklini hamilelik ve süt verme süreci de bozabilir. Hastanın hayat şartlarının şekli, sonuçların kalıcılık süresini belirleyecektir.

Doğum sonra meme dikleştirme ve toparlama ameliyatı ne zaman yaptırılabilir?

Hamilelik ve süt verme sürecinin ardından göğüslerde önemli deformasyonlar ve değişiklikler oluşabilmektedir.  Bunlar, büyüme, sarkık olma, iri göğüslerde doku miktarının azalması nedeniyle küçülme ve sarkmadır. Doğumdan ne kadar sonra meme dikleştirme ve toparlama operasyonu yaptırmalıyım kaygısı kadınlarda sıklıkla rastlanan bir durumdur. Bunun en doğru yanıtı; sütün kesilmesinin üzerinden en az 6 ay geçmelidir ki, emzirme döneminden sonra ameliyat planlaması yapılabilsin.

Summary
Article Name
Meme Dikleştirme
Description
Meme Dikleştirme ufak dokuşlar ile mümkün olabilmektedir, bu işlemlerin sanatçı eliyle incelikle ve birikmiş tecrübeyle yapılması en iyi sonuçların alınması için çok önemlidir.
Author

Leave a Reply